0
Your Cart

کیوان سررشته

کیوان سررشته در سال ۱۳۶۵ در تهران متولد شده است. مدرک کارشناسی تئاتر در گرایش نمایش عروسکی از دانشگاه تهران دارد و هنوز دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی محسوب می‌شود. او ترجمه را از مقالات دانشگاهی شروع کرد. سپس به سراغ کتاب‌های تخصصی حوزه‌ی خود رفت و ابتدا در سال ۱۳۸۹ به صورت مشترک کتابی در مورد کارگردان آوانگارد لهستانی تادئوش کانتور ترجمه کرد (خیال بدون مرز، انتشارات نمایش، ترجمه مشترک با محمدرضا بابایی) و بعد در ۱۳۹۳ به تئاتر مستند پرداخت (ورباتیم: تئاتر مستند انگلستان انتشارات نوروز هنر). فعالیت کیوان […]

Read more