0
Your Cart

چند عکس از نیمکت‌هایی که حرف می‌زنند

🪑 نیمکت‌ها! موجودات بی‌جانی که نشان می‌دهند قبل از ما چند نفر دیگر از یک کلاس خسته شدند، روی میز دوز بازی کردند، یا مرز بین خودشان و بغل‌دستی‌شان را با لاک‌غلط‌گیر پررنگ‌تر کرده‌اند. 🧑‍🏫 به بهانه‌ی روز دانش‌آموز سراغ عکاس ۳۶ ساله‌ای رفته‌ایم که مجموعه‌ی جالبی را از اشیایی که حرف می‌زنند آماده کرده است. 📷 سیاوش نقشبندی در مجموعه‌ عکس «همکلاسی‌ها» از میز و نیمکت‌هایی عکاسی کرده است که خبر دارند چه درس‌هایی از همه بیشتر به تقلب نیاز داشتند، کدام دوست‌ها باید تا ابد با هم می‌ماندند […]

Read more