0
Your Cart

دستپخت مادربزرگ‌های اطراف جهان

📸 گابریل گالیمبرتی عکاس ماجراجویی است که برای عکاسی از غذاهایی که مادربزرگ‌ها در کشورهای مختلف می‌پزند، به ۵۸ کشور سفر کرده است. در واقع او از دستپخت مادربزرگ‌های اطراف جهان عکاسی می‌کند. 🥘 او فکر می‌کند غذای خوب فقط چیزی خوشمزه برای سیر شدن نیست و فرهنگ و جغرافیا و سنت پشت هر غذا به آن معنا می‌دهد. 🍽️ این عکس‌ها مثل امضای مادربزرگ‌هایی است که هرکدام فوت‌کوزه‌گری و روش مخصوص خودشان را برای آشپزی دارند اما چیزی که آن‌ها را به هم شبیه کرده، این است که همه […]

Read more