0
Your Cart

معرفی صفحه‌های مجازی فعال کودک و نوجوان

🔹 گاهی به‌عنوان والد، معلم یا تسهیلگر بین یک عالمه بکن-نکن و باید-نباید صفحات مجازی گم می‌شویم.در این پست با همیاری «گروه مشاوران نشر ادامه» صفحه‌های مجازی فعالی که محتوای رایگان در زمینه‌ی کودک و نوجوان را در اختیار مخاطبان خود می‌گذارند، انتخاب و معرفی کرده‌ایم تا، اگر درباره جهان کودکان و نوجوانان کنجکاو و مشتاق هستید، مسیر رسیدن‌تان به این صفحات خوب هموارتر باشد. 🔹 این پست مناسب افرادی است که دربارۀ مسائل بچه‌های اطراف‌شان حساس‌اند و دوست دارند توی ترافیک (یا وقتی منتظرند آب برنج قل بخورد و […]

Read more

فهرستی از کتابفروشی‌های مخصوص کودک و نوجوان

🔸 مأموریت ما در ادامه این است که بچه‌ها را با کتاب به دنیای ماجراجویی‌ها و سفرها و تجربه‌های واقعی ببریم و جهان بزرگ‌تر را به بچه‌ها نشان بدهیم، جهانی که محدود و کوچک نیست و از هر طرف ادامه دارد. 🔸 در این مسیر دوستان و همکارانی داریم که کتاب‌‌ها را به دست بچه‌ها می‌رسانند، کتاب‌های مخصوص بچه‌ها را خوب می‌شناسند و خیلی خوب می‌توانند بچه‌ها را راهنمایی کنند تا کتاب مناسب و موردعلاقه‌شان را پیدا کنند.کتابفروشی‌های مخصوص کودک و نوجوان دوستان خوب و آگاه ما هستند که بدون […]

Read more