0
Your Cart

عکس‌هایی از کودکان و نوجوانان غزه

این عکس‌ها را آنیا نیدرینگ‌هاوس در سال‌های ۲۰۰۶- ۲۰۰۹ در غزه عکاسی کرده. آنیا عکاس جنگی اهل آلمان است و در درگیری‌های زیادی از جمله افغانستان، غزه، بوسنی و بالکان عکاسی کرده. دوربین او لحظه‌هایی را در میانه‌ی جنگ ثبت کرده که اگرچه گاهی بازیگوشی و لبخند دارند ولی چهره‌ی سیاه و زشت جنگ را نمایان می‌کنند. او درباره ی شغلش گفته: «اگر من عکسش را نگیرم، دیده نخواهد شد.»

Read more