0
Your Cart

چند بازی برای دورهمی‌های دوستانه و خانوادگی

🎈 چند تا بازی باحال که در چله‌ی تابستان، توی پارک یا زیر باد کولر، بدون هیچ وسیله‌ی عجیب‌غریب یا سختی سرگرم‌تان می‌کند. 🥎 تابستان وقت دورهمی‌های دوستانه و خانوادگی است. به‌خصوص توی مسافرت یا جمع‌هایی که نگران این نیستیم که صدای خنده‌ و بالا و پایین پریدن‌مان طبقه‌ی بالایی و پایینی‌ها را اذیت کند! 🪁 بازی کردن بزرگ و کوچک ندارد. اگر توی دورهمی‌ها حوصله‌تان سر می‌رود و نمی‌دانید چه‌کار کنید، یا اگر دل‌تان برای روزهایی که جوان‌تر بودید و سرخوشانه دور هم بازی می‌کردید تنگ شده، ویدئوی این […]

Read more