0
Your Cart

عکس‌های عجیب و غیرمنتظره‌ی یک مادر

👩‍👧 جولی بلکمون عکاسی که در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به عنوان عکاس نوظهور سال انتخاب شد، از حسرت‌ها و ترس‌های بچه‌داری یک عالمه اثر هنری ساخت. 🖼️ بلکمون در دانشگاه میسوری عکاسی خوانده اما آن‌قدر درگیر کارهای زندگی و بچه‌ها شده بود که نزدیک ۱۵ سال طول کشید تا روی پروژه‌ی جدی عکاسی‌اش تمرکز کند. 👣 او از هرج‌ومرجی که در دنیای بچه‌ها وجود دارد عکاسی کرد تا با ترس‌هایش رو در رو شود و با زبان طنز بگوید که در گوشه‌وکنار تصویر مادری چه جزئیات غیرمنتظره و هول‌انگیزی […]

Read more