0
Your Cart

معرفی کتاب نقطه می‌خواست فرار کند

🔴 «نقطه فکر می‌کرد از بالا کوچک و تنها به نظر می‌رسد و در جهان بزرگِ آن پایین ناپیداست.» ❓ کتاب «نقطه می‌خواست فرار کند» تنها کتاب کودک هشام مطر و داستان سفر نقطه‌ای است که نمی‌دانست چه می‌خواست؟ که بود؟ و چرا از خودش حرفی نداشت؟ ❕ این کتاب مناسب همه‌ی افرادی است که احساس‌ها و فکرهایشان برایشان معماست و دوست دارند جهان را جور دیگری ببینند؛ همان‌طور که یک بچه همه‌چیز را دوباره و از نو کشف می‌کند، از چشم یک نقطه‌ی کوچک. 📚 می‌توانید کتاب نقطه می‌خواست […]

Read more