0
Your Cart

لیدا هادی

لیدا هادی متولد دومین روز از دومین ماه سال ۵۹ است و زاده‌ی شهر ارومیه. هادی با وجود تحصیل در رشته‌ی مهندسی شیمی، در سن بیست‌ودوسالگی به صرف علاقه به ادبیات فارسی و زبان انگلیسی در انتشارات «کلک آزادگان» به‌عنوان ویراستار مشغول به کار شد و بعد از مدتی به روزنامه‌ی ایران پیوست و برای اولین بار صفحه‌ی گزارش خارجی این روزنامه را راه انداخت. کار در روزنامه‌ی ایران و استقبال از صفحه‌ی گزارش‌های خارجی راه او را برای همکاری در مؤسسه‌ی همشهری هموار کرد. سال ۸۵ به گروه روزنامه‌ی […]

Read more